4 tips för att köpa en färdig webshop

Funderar du på köpa en färdig webshop istället för att på egen hand fixa en billig webshop? Här går vi igenom vad du ska tänka på för att köpa en e-handel som levereras efter dina önskemål. För det första vill du inte betala för mycket för att få hjälp med att designa en webshop. Kostnaden för en enkel webbutik bör inte överskrida ca. 30-40 timmars arbete.

Men kostnaden är inte allt, du måste sätta dig in i dina behov och säkerställa att din webbutik byggs med en e-handelsplattform som faktiskt tillgodoser dina behov “out of the box”.

Skaffa en webshop som levereras med nödvändig funktionalitet “out of the box”

Med detta menas att du inte vill betala för onödiga utvecklingskostnader för att lägga till funktioner i sin webshop som du med stor sannolikhet har behov av för att marknadsföra och sälja produkter i olika kanaler eller för att dra nytta av smarta logistiklösningar etc.

Det vanligaste misstaget som företag gör är att de inte sätter sig in tillräckligt i de olika tekniska plattformar som finns på marknaden innan de köper en färdig webshop.

Om du köper en webshop som skapas med en liten eller svenskutvecklad plattform, då kan du räkna med att dina valmöjligheter att exempelvis dra nytta av smarta tredjepartslösningar är begränsade.

Det kanske låter förvirrande men en modern e-handel är mycket mer än bara en webbplats produktsidor. Genom att använda en liten och outvecklad e-handelsplatform kan du inte dra nytta av smarta funktioner som du vill kunna använda dig av i din webshop.

“Med en liten eller svenkutvecklad plattform kan du inte dra nytta av många funktioner som krävs för att få din e-handel att växa”

Med en svenskutvecklad e-handelsplattform kommer du att sitta fast med en lösning som är dålig för din e-handel att växa med.

Så snart du vill lägga till en viss lösning (försäljningsfunktion via sociala medier, logistiklösningar eller nyutvecklade tredjepartstjänster som kanske inte ens existerar i det läge då du köper din webshop) kan du i bästa fall betala utvecklare som integrerar din webshop med eventuella tredjepartstjänster som du har behov av.

Det är precis det du vill undvika!!!

Se till att din e-handel sätts upp med en bra plattform från början, som både är flexibel och dessutom integrerad med ett stort utbud av externa tjänster. All utveckling och anpassning är alltid dålig och ska ses som en sista utväg.

Genom att se till att du köper en webshop som sätts upp med en av de bästa ehandelsplattformar som finns kan du spara både tid och pengar.

De stora och mest populära e-handelsplattformarna som förekommer på marknaden kan nämligen erbjuda färdiga integrationer (appar eller plugins) med ett enormt utbud av externa tjänster.

Förutom val av e-handelsplattform finns det en hel del andra tips som vi går igenom i den här artikeln. Du måste exempelvis försäkra dig om att du väljer att köpa en färdig webbutik av ett företag som är professionellt.

Ska du köpa en webshop med Shopify som tveklöst är en av de bästa plattformarna för e-handel både i Sverige och internationellt, då ska du välja en officiell Shopify Partner som är etablerad på den svenska marknaden.

Ett bra alternativ är i så fall Nordboost. Det är ett svenskt företag som är certifierade Shopify Partners och som dessutom säljer färdiga webbshoppar på beställning som skapas i Shopify’s plattform.

Gå till sammanfattning av den här artikeln


Definiera dina behov på kort- och lång sikt

Det finns inget utvecklingsföretag, e-handelsplattform, tredjepartslösning etc. som passar alla webbshopar. All webbutiker är unika och måste designas på olika vis beroende på vad som önskas uppnås.

För att du ska betala ett bra pris och få en webshop som passar just dina syften, marknad och visioner etc. krävs att du definierar dina behov.

Ett vanligt misstag som många oerfarna e-handlare gör är att de helt enkelt inte har förmåga att visualisera sina behov som på sikt. I princip alla utvecklingsföretag och e-handelssystem som finns på den svenska marknaden kan tillgodose de mest fundamentala behov som nystartade företag har.

Men du kommer med all sannolikhet att inom loppet av några månader upptäcka att din e-handel har behov av en massa smarta tjänster som du inte hade tänkt på då du köpte din webshop.

Se därför till att definiera dina behov på både kort och lång sikt.

På kort sikt bör du exempelvis definiera på vilka marknader du vill sälja dina produkter. Du bör fundera över hur du vill marknadsföra din e-handel och kanske ännu viktigare i vilka kanaler du vill sälja produkter.

Du vill kanske sälja produkter direkt på Facebook? Då krävs att din webshop är integrerad med Facebook med andra ord måste du känna till detta behov innan du väljer e-handelsplattform och innan du beställer din webbutik. Att definiera sina behov på kort sikt är förhållandevis enkelt.

På lång sikt är det däremot betydligt svårare.

Hur ska man kunna veta hur ens e-handel utvecklas på låt säga 3-5 års sikt?

Det enkla svaret är att det inte går att veta något om framtiden. Det rätta svaret är att du måste skapa en vision. Vad vill du med din e-handel?

Vilka marknader är möjliga i framtiden? Vilka säljkanaler? (Du kan idag sälja via massvis av olika säljkanaler som är kopplade direkt till din webbhandel. Du kan sälja produkter på Amazon, Sociala medier och även via fysiska butiker och kassor.)

Ju fler framtida behov du kan fundera över och definiera, desto större förutsättningar har du att köpa en webbutik som faktisk möjliggör att dessa behov kan infrias då de uppstår.

Design och branding

Design är en viktig parameter när du köper en webshop. Du kan givetvis få en snygg webbshop oavsett var du köper din webbplats. Även enklare e-handelslösningar idag kan förse användare med en snygg design.

De allra flesta svenska utvecklare som specialiserar sig på webbutiker kommer att kunna presentera ett imponerande resultat vad det gäller design.

Beakta dock att design är mycket, mycket mer än enbart en snygg webbplats!

Designen på din webbutik avgör dels hur kunder orienterar och uppehåller sig på din webbplats men kanske ännu viktigare – Hur besökare och kunder uppfattar ditt företag och varumärke.

Det är dumt att förlita sig på utvecklingsföretag när du köper en webshop. Utvecklare har ingen aning om vad som är bäst för ditt företag. Här krävs alltså att du på egen hand funderar över din målgrupp och vad du vill förmedla med ditt företag, varumärke, och webbplats?

Ett tips är att inte fundera för mycket på egen hand. Istället bör du söka upp minst 2-3 befintliga webbutiker inom din nisch som du anser är riktigt bra. Studera vilka färger de använder på sina respektive webbplatser och hur de kommunicerar med sina besökare och kunder.

Genom att presentera befintliga webbutiker som du vill låta dig inspireras av, blir det mer konkret när du beskriver dina behov för ett utvecklingsföretag, när du köper din webshop. Du kan visa vad du gillar och vad du vill undvika med konkreta exempel.

Många framgångsrika webbutiker kan ha lagt ner stora investeringar på att ta fram en tilltalande design för sin målgrupp. Givetvis ska du kopiera de bästa delarna som du anser passar för ditt e-handel!

Glöm inte att du vill kommunicera med dina besökare och kunder på ett likartat vis i alla dina kontaktkanaler. Ett tips är att ta fram en enklare grafisk profil där du definierar dina färger, typsnitt etc. som du vill använda i dina kanaler för att skapa ett professionellt intryck.

Best practice

Trots att olika e-handelsföretag har olika behov, finns det nästan alltid vissa gemensamma konfigurationssalternativ som du alltid bör säkerställa att även din webshop sätts upp med. Man brukar prata om “best practice”.

Det kan framförallt handla om din webbplats struktur och hur man väljer att organisera olika sidor i din webshop för att göra det så enkelt som möjligt för kunder och besökare att orientera sig i din webshop. En annan fördel med att följa best practice när det kommer till att strukturera olika webbsidor (Produktsidor, kollektionssidor, bloggsidor etc.) är att du kan skapa bra förutsättningar för att dina sidor ska få sökträffar i Google och andra sökmotorer.

Stora e-handelssystem såsom Shopify är givetvis uppsatta utifrån best practise för att underlätta för hundratusentals e-handlare som använder plattformen. Dessutom är de mer etablerade plattformarna bra på att se till att webbutiker konfigureras rätt från början (med de bästa betallösningar, e-postverktyg, logistiklösningar etc. för användare på olika marknader).

Du gör med andra ord klokt i att köpa en färdig webbutik som sätts upp med exempelvis Shopify eller annan världsledande SaaS-tjänst som är anpassad för den svenska marknaden.

Om du väljer att köpa en webshop som sätts upp med ett svenskutvecklat eller litet system, så kan du inte räkna med att din webshop sätts upp efter best practice.

Tid och kostnad för underhåll

Ett vanligt argument för att köpa en färdig webshop istället för att starta en egen webshop som man bygger på egen hand; är att det är mer tidseffektivt att köpa en e-handel. Trots att många nybörjare numera kan bygga egna webbutiker med ett enastående resultat, så tar det vanligen enormt mycket tid innan webbutiken blir färdig.

Att köpa en webshop som skapas av professionella utvecklare för ditt företag kommer givetvis att gå snabbare än om du på egen hand ska lära dig hur man gör.

Glöm dock inte att du blir mer beroende av konsultation och extern hjälp om du köper en webshop istället för att bygga den på egen hand. Du bör exempelvis fundera över hur du ska underhålla och uppdatera din webshop efter det att den levererats från utvecklingsföretaget?

Genom att välja en användarvänlig plattform kan du hantera vissa ändringar och uppdateringar i din webshop på egen hand. Du bör säkerställa att företaget som levererar din webshop åt dig även ger viss konsultation och support efter det att du mottagit webbutiken.

Vissa företag tillhandahåller även en enklare utbildningar i hur du använder din webshop för att exempelvis hantera ordrar, produktinformation och kundregister. Se till att du vet vad som ingår i leveransen utöver färdigställandet av en färdig webshop innan du köper sin webbutik.

Sammanfattning

 • Om du ska köpa en färdig webshop som levereras till dig på beställning, då ska du se till att fundera över ditt företags behov på både kort och lång sikt.
 • Ett vanligt misstag är att beställa en webshop som skapas med en liten e-handelsplattform. Svenska e-handelsplattformar kan aldrig ge ditt företag samma förutsättningar till tillväxt som stora e-handelssystem. Det beror på att de största och mest populära e-handelsplattformarna som finns på marknaden är integrerade med väldigt många fler tredjepartstjänster än de små plattformarna.
 • Vi rekommenderar Shopify som ett av de bästa alternativen för både svenska och internationella e-handelsföretag. Men det kan givetvis finnas andra alternativ som är bättre beroende på ditt företags specifika behov.
 • Ska du köpa en webbutik som skapas åt dig av ett utvecklingsföretag? Då rekommenderar vi Nordboost AB som är ett svenskt företag som är Shopify Partner.
 • När du köper din webshop bör du fundera över följande:
  • Definiera ditt företags behov. Definiera på vilka marknader du vill sälja men även vilka kanaler som du vill använda för att marknadsföra och sälja dina produkter. Försök att bilda dig en uppfattning om framtida behov och utmaningar som kan uppstå på sikt.
  • Sök på internet efter bra inspirationskällor som är befintliga webbutiker inom din nisch. Dessa webbutiker bör användas som referensbutiker när du förklarar och kravställer din webbutik. Sätt även upp en enklare grafisk profil som definierar hur du ska kommunicera med dina intressenter via olika kanaler.
  • Tid är en viktig parameter som gör att många startups och e-handlare väljer att beställa en färdiglevererad webbutik istället för att bygga sin webshop på egen hand. Glöm dock inte att det kan bli kostsamt att göra sig beroende av ett utvecklingsföretag. Fundera över huruvida ditt företag kan sköta underhåll och eventuella uppdateringar av webbplatsen på egen hand efter det att den levererats. Du kan även höra dig för om utvecklingsföretaget som skapar din webshop har möjlighet att utbilda dig eller din personal i hur webbutiken används och underhålls efter det att den levererats.

Lycka till med er e-handel!